Referencer

Kontakt


 

uaa@step3.dk

tlf. 2057 1553

EKSEMPLER PÅ AFHOLDTE

FORANDRINGS

PROCESSER

PROJEKTEVALUERINGKORSLØKKEN etape1Korsløkken er et renoveringsprojekt i millardstørrelsen, som løber over mange år og er opdelt i 4 etaper med særskilte udbud for hver etappe.

Ved afslutningen af etape 1 afholdt Ulla Aabjerg et evalueringsarrangement for rådgiverteamet, Rambøll, C&W arkitekter og Archidea arkitekter. Formålet var at benytte viden og erfaring fra projekteringsforløbet ved etape 1 til at sikre et mere effektivt projekteringsforløb ved de øvrige etaper.

Arrangementet havde en varighed på 3 timer med efterfølgende middag.


BELLEVUE RÆKKEHUSE


Et mindre projekt, som omfattede projektering af 33 rækkehuse på Langeland. Projektlederen afholdt selv evalueringen. Ulla Aabjerg bidrog med planlægning, ideer og input samt sparring til projektlederen.TEMADAGE OG GÅ-HJEM-MØDERFÅ DET SAGT ORDENTLIGT


OG SE RESULTATER PÅ BUNDLINJENEt gå-hjem-møde for små og store virksomheder i byggebrachen i Sønderborg. Entreprenører og rådgivere mødtes for at evaluere samarbejdet på byggepladsen i bred forstand.

Mødet blev indledt af et inspirationsoplæg om kommunikation og forudsætningerne for et godt samarbejde på byggepladsen, oplægsholder Ulla Aabjerg.

Deltagerne arbejdede i grupper om hvilke udfordringer og muligheder de forskellige roller på byggepladsen har for bedre samarbejde og indtjening.

Arrangementet blev til i samarbejde med Transformer, Syddansk Væskstforum, SlothMøller m.fl.


Udtalt af en deltager:

"Lærerig eftermiddag som gav en god forståelse af andre fagrupper."


DEN GODE ARBEJDSPLADSTemadag afholdt for medarbejdere og ledelse af byggeriafdelingen, Rambøll Odense.

Dagen bestod af en vekselvirkning mellem gruppearbejde og input udefra ved interviews med eksterne samarbejdspartnere. Dagen sluttede med teambuilding og fælles madlavning.

Outputtet af dagen var en stribe positive ønsker og drømme for afdelingen og konkrete forslag til hvordan et projekteringforløb kan gøres mere effektivt i fremtiden. Der blev derudover nedsat 4 arbejdsgrupper med det formål løbende at implementere de gode intensioner i hverdagen.NETVÆRKSMØDERPROJEKTLEDER NETVÆRKNetværksmødet går i dybden med ét emne, som udfoldes gennem spørgsmål og opgaver for fælles læring. Deltagerne får en fælles forståelse af udfordringen og for det ønskede fremtidsscenarie. Derudfra  aftaler deltagerne indbyrdes hvad de ønsker at gøre anderledes fra i morgen.

EKSEMPLER på emner fra afholdte projektledernetværksmøder i Rambøll, varighed 2 timer - deltagere 10-15.

- Hvad er god projektledelse?

- Hvordan skaber vi resultat i projekterne?

- Hvordan skaber man motivation blandt medarbejderne?

- Hvordan leverer vi det nødvendige?

- Hvordan projekterer vi bygbare projekter?


BYGGELEDER NETVÆRKEt kort og effektivt netværksmøde, hvor deltagerne coaches til at finde svar på hverdagens udfordringer.

EKSEMPLER på emner fra afholdte byggeledernetværksmøder i Rambøll, varighed 1/2 time - deltagere 5-8.

- Gennemslagskraft på byggepladsen og på kontoret

- Sikkerhed på byggepladsen

- Byggeregnskabet


EKSEMPLER på emner fra afholdte byggeledernetværksmøder i Rambøll, varighed 2-3 timer - deltagere 15-25.

- Hvad er god byggeledelse?

- Hvordan håndterer vi ekstrakrav på byggepladsen?

- Den gode opstart af en byggeplads
Adresse


 

Sverigesgade 5, 3. sal

5000 Odense C

 

cvr nr


 

39881284